هوا

رای دهی:  / 0
ضعیفعالی 

هوا دارای آلاینده‌های طبیعی نظیر هاگهای قارچها، تخم گیاهان، ذرات معلق نمک و دود و ذرات غبار حاصل از آتش جنگلها و فوران آتشفشانهاست. همچنین هوا حاوی گاز منوکسید کربن تولید شده به شکل طبیعی (CO) حاصل از تجزیه متان (CH4) و هیدروکربنها به شکل ترپنهای ناشی از درختان کاج، سولفید هیدروژن (H2S) و متان (CH4) حاصل از تجزیه بی‌هوازی مواد آلی می‌باشد.

منابع آلاینده‌ها را بطور کلی می‌توان در چهار گروه اصلی طبقه بندی کرد: شامل وسائل نقلیه موتوری، وسائل نقلیه هوایی، ترنها، کشتی‌ها و هر نوع استفاده و یا تبخیر بنزین، در بر گیرنده تامین انرژی و حرارت لازم برای مقاصد مسکونی، تجاری و صنعتی، نیروگاههای مولد برق که با نیروی بخار کار می‌کنند، مانند صنایع شیمیایی، متالوژی، تولید کاغذ و پالایشگاههای تصفیه نفت، شامل زایدات ناشی از مصارف خانگی و تجاری، زایدات زغال سنگ و خاکستر باقیمانده از سوزاندن بقایای کشاورزی. 

 

معرفی دانش پژوهان پایش امین

 

 

شرکت دانش پژوهان پایش امین با هدف ارائه خدمات تخصصی، آزمایشگاهی و نیز مشاوره فنی و مهندسی در زمينه اندازه گيري هاي آلاينده هاي محیط زیست و بهداشت حرفه اي  تاسیس گردید.

 

ادامه مطلب...