آلاینده های دریا

رای دهی:  / 0
ضعیفعالی 

دريا يكي از مهمترين منابع مورد استفاده بشر، خصوصا در زمينه منابع غذايي، پروتئيني، نفتي و معدني مي باشد اما دريا از سوي ديگر و از ديرباز يكي از راههاي عمده حمل و نقل كالا و سفر به نقاط مختلف جهان بوده است. امروزه تلاش انسان به جايي رسيده است كه با استفاده از شناورهاي مجهز به سيستم هاي پيشرفته و در عين حال پيچيده، در تمام نقاط دنيا در حال رفت و آمد مي باشد. عليرغم نكات فوق متاسفانه دريا در دهه هاي اخير به عنوان مدفن آلاينده ها، مخصوصا آلاينده هاي نفتي از سوي انسان بكار رفته است.

یکی ازگروههای بزرگ آلاینده ها، آلاینده های آلی بوده که با تخلیه به آبهای سطحی و روان و نیز اکوسیستم های آبی، تاثیرات نابهنجار بسیاری را بر روی زیست بومهای آبی (آب، رسوبات، آبزیان) بجا می گذارد.

 

آلاینده های آلی کم مقدار (Trace ORGANIC Pollutants) در کنار دیگر آلاینده ها چون عناصرکم مقدار (فلزات سنگین، ترکیبات آلی فلزی)، عناصر رادیواکتیو، آلاینده های معدنی (آزبست، موادمغذی به مانند نیترات، نیتریت، آمونیوم، فسفات، سیلیس) باعث  تغییرات نابهنجار در پارامترهای فیزیکی و شیمیایی (مانند اسیدیته، قلیاییت، شوری) و ویژگیهای فیزیکی آب (رنگ، بو، مزه) در اکوسیستم های آبی شده و از تهدیدکننده های بزرگ سلامت محیط زیست به ویژه محیط زیست آبی به شمار می آیند.

آلاینده های آلی کم مقدار، شمار بزرگی از آلاینده های گوناگون را در برمی گیرد. گروههای اصلی این آلاینده ها را می توان چنین دسته بندی کرد:

1- آفت کشها (pestisides) حشره کشها، قارچ کشها، علف کشها و....

2- پلی کلرید بی فنیل ها (PCBs)

3- هیدروکربنهای نفتی (بویژه هیدروکربنهای آروماتیک پلی سیکلیک)

4- پسابهای شهری (خانگی)

5- پسابهای کشاورزی

6- پسابهای صنعتی

7- صابون وشوینده های شیمیایی 

 

آلاینده های آلی پایدار(POPs):

ترکیباتی هستند که دارای خاصیت سمی پایدار بوده و خاصیت تجمعی در بافت های زنده و استعداد ذخیره و انتقال درازمدت دارند. همچنین دارای حلالیت کم در آب و حلالیت بالا در برخی از حلالهای آلی مانند چربیها بوده و می توانند باعث بروز اثرات زیانبار بر محیط زیست و سلامت بشر در محل های دور یا نزدیک از این منابع شوند.

اکثر آلاینده های آلی پایدار بر اثرفعالیت های انسانی بوجودآمده اند (Anthropogenic) زائدات ناشی از فعالیت های انسانی هم به صورت متمرکز و هم پراکنده با فرآیندهای صنعتی، دفع مواد زائد، نشت و ریزشهای نفتی و احتراق مواد سوختی، همراه می باشند. پاکسازی این ترکیبات  به آسانی امکان پذیرنیست، برای اینکه اکثر این موادنسبتا فرار اند، فعالیت و پراکندگی دوباره آنها از طریق جو اغلب شناسایی این منابع ویژه را دچار مشکل می سازد.

این مواد، نیمه عمر زیست محیطی  طولانی دارند. بنابراین رهاسازی متوالی آنها در طول زمان  منجر به ذخیره دائم و حضور آنها در همه جای محیط زیست جهانی می شود از راههای انتقال اولیه این مواد به محیط زیست دریایی و ساحلی، ذخیره جوی و آبهای جاری و روان می باشد. انتقال جهانی و منطقه ای اینها غالباْ توسط جریانات جوی و همچنین از طریق انتقال رسوبات و جریانات اقیانوسی صورت می گیرد.

از معروفترین آلاینده های آلی پایدار می توان به  آفت کشهای کلره ، آلدرین، کلردان، ددت، دی آلدرین، دیوکسین، آندرین، هپتاکلر، هگزاکلروبنزن، توکسافن، پلی کلرید بی فنیلها (PCBs) اشاره نمود.

 

 

 

 

معرفی دانش پژوهان پایش امین

 

 

شرکت دانش پژوهان پایش امین با هدف ارائه خدمات تخصصی، آزمایشگاهی و نیز مشاوره فنی و مهندسی در زمينه اندازه گيري هاي آلاينده هاي محیط زیست و بهداشت حرفه اي  تاسیس گردید.

 

ادامه مطلب...