اندازه گیری ترکیبات نفتی و PAHs

رای دهی:  / 2
ضعیفعالی 

آنالیز ترکیبات نفتی و PAH

PAH ها گروه بزرگي از تركيبات آلي مي باشند كه به دليل اثرات سرطانزايي، ژنتيكي، سيستماتيكي و كشندگي پايش آنها در منابع آبي حائز اهميت است. منشاء آلودگي آب با PAHs صنايع استخراج نفت، نشت از طريق مخازن و خطوط انتقال نفت، استفاده از سوخت هاي فسيلي، دفع غيراصولي پسابهاي صنعتي، سوزاندن و خاكستر كردن زباله ها و ... مي باشد.

لذا به دليل اهميت اكولوژيكي و زيست محيطي و پراكندگي منابع اين گروه از آلاينده ها در مناطق مختلف كشور از جمله استان تهران، پايش ها به منظور اطمينان از عدم آلودگي منابع آبي ضروري به نظر مي رسيد.

16 تركيب PAHs كه توسط سازمان حفاظت محيط زيست آمريكا (EPA) به عنوان سرطانزاي احتمالي براي انسان ليست شده است با دستگاه كروماتوگرافي گازي طيف سنجي جرمي GC-MS اندازه گيري می شود. نمونه ها از طريق فاز مايع استخراج و به وسيله دستگاه GC/MS آناليز می گردد.

 

st 200ppb-PAH

 

آنالیز بایومارکرهای آلیفاتیک و آروماتیک در نمونه های نفتی

بيومارکرها گروهي از مواد مرکب – هيدروکربنهاي اوليه اي – هستند که در نفت، سنگها، خاکها و رسوبات جديد استخراج شده يافت ميشوند. عاملي که باعث تمايز بيومارکرها از ساير مواد مرکب در نفت ميشود اين است که در واقع بيومارکرها همان فسيلهاي مولکولي ميباشند. بيومارکرهاي نفتي با استفاده اسپکترومترهاي جرمي کروماتوگرافي گازي(GC-MS) يا اسپکترومتر جرمي کروماتوگرافي گازي دوتايي (GC-MS-MS) مورد آناليز قرار ميگيرند. آناليزها در بخشهاي اشباع از هيدروکربنها يا هيدروکربنهاي آروماتيک انجام ميشوند. بخش نفتي با کروماتوگراف مايع آناليز ميشود.

 

               

معرفی دانش پژوهان پایش امین

 

 

شرکت دانش پژوهان پایش امین با هدف ارائه خدمات تخصصی، آزمایشگاهی و نیز مشاوره فنی و مهندسی در زمينه اندازه گيري هاي آلاينده هاي محیط زیست و بهداشت حرفه اي  تاسیس گردید.

 

ادامه مطلب...