اندازه گیری تری هالومتانها

رای دهی:  / 0
ضعیفعالی 

تری هالومتان ها (THM) معمولی ترین محصول فرعی حاصل از کلر زنی به آب های آشامیدنی هستند و غلظت آن ها از دیگر مواد آلاینده بیشتر است. بر حسب تعریف، تری هالومتان ها معرف ترکیبات مختلفی هستند که از جایگزینی اتم های هالوژن (F, Br, Cl, I) به جای هیدروژن مولکول متان حاصل می شوند.

به علت سرطانزا بودن اين ترکيبات و اثرات مخرب آنها بر سيستم عصبی موجودات زنده، اين ترکيبات توسط موسسه حفاظت محيط زيست آمريکا به عنوان آلودگی شناخته شده اند. در نتيجه مواجهه انسان با اين ترکيبات بايد کاهش يابد. از اينرو، جهت اندازه گيری سريع اين ترکيبات در آب روشهای تجزيه ای سريع، حساس و ساده ضروری است

ميکرو استخراج مايع-مايع، به عنوان يک تکنيک جداسازی و پيش تغليظ برای تعيين چهار تری هالو متان رايج در آب آشاميدنی مورد استفاده قرار میگیرد و سپس توسط دستگاه کروماتوگرافی گازی آنالیز می شود.

 

دپارتمان گیاهان دارویی و موادغذایی

 

شناسایی ترکیبات مؤثره اسانس
سموم کلره و فسفره در مواد غذایی

 

دپارتمان بهداشت حرفه ای
ترکیبات آلی فرار
فلزات سنگین
ترکیبات نفتی و سموم
روشهای نمونه برداری
جاذب و فیلترها

 

 

دپارتمان محیط زیست

آب آشامیدنی
خاک و رسوب
هوا
آلاینده های دریا

 

 

شرکت دانش پژوهان پایش امین
اخبار
گالری تصاویر
فصل نامه
لینک های مفید
 

 

 

معرفی دانش پژوهان پایش امین

 

 

شرکت دانش پژوهان پایش امین با هدف ارائه خدمات تخصصی، آزمایشگاهی و نیز مشاوره فنی و مهندسی در زمينه اندازه گيري هاي آلاينده هاي محیط زیست و بهداشت حرفه اي  تاسیس گردید.

 

ادامه مطلب...