اندازه گیری ترکیبات آلی فرار

رای دهی:  / 1
ضعیفعالی 

با توجه به تنوع ترکیبات آلی به خصوص در صنایع نفتی، پتروشیمی، رنگ و سایر صنایع وابسته، مهمترین پارامترهای قابل اندازه گیری ترکیبات BTEX، ترکیبات آلی فرار نظیر نفتا، ترکیبات مشتقات نفتی بوده است که کلیه این پارامترها با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی با دتکتور جرمی در این شرکت قابل اندازه گیری می باشد.

برخی از این ترکیبات شامل اندازه گیری VOCs، استرها، BTEX، تری هالو متانها و سایر موارد می باشد. جهت اطلاع بیشتر با این شرکت تماس حاصل فرمایید.

آنالیز ترکیبات فرار در آب آشامیدنی مطابق با استاندارد جهانی Standard Method Water & Waste water و مطابق با استاندارد ملی 1053 انجام میپذیرد.

حداکثر مقدار مجاز و مطلوب مواد شيميايي آلي در آب آشاميدني در استاندارد ملی 1053 قید گردیده است.

 

نمونه ای از گراف دستگاه GC/MS مربوط به آنالیز استاندارد BTEX

 

معرفی دانش پژوهان پایش امین

 

 

شرکت دانش پژوهان پایش امین با هدف ارائه خدمات تخصصی، آزمایشگاهی و نیز مشاوره فنی و مهندسی در زمينه اندازه گيري هاي آلاينده هاي محیط زیست و بهداشت حرفه اي  تاسیس گردید.

 

ادامه مطلب...