آموزش فنی و حرفه ای

 

امروزه اهمیت آموزش نیروي انسانی ماهر و متخصص به عنوان یک عامل تولیدي مهم جهت رشد و توسعه اقتصادي تحت عنوان سرمایه انسانی علاوه بر سرمایه فیزیکی، نزد کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه شناخته شده است . آموزشهای فنی وحرفه ای  به دلیل توام نمودن آموزشهای نظری و عملی از توانایی زیادی در تشیکل سرمایه انسانی و تربیت کارگر دانش مدار  برخوردار می باشند. اين آموزشها راه ميان بري در مسير تربيت نيروي انساني نیزبه شمار مي روند، چرا كه از يك سو با توجه به بهره مندي اين آموزشها از مباني علمي و استفاده از روشهاي پذيرفته شده آموزشهاي كلاسيك راه خود را از يادگيري بر مبناي تجربه عملي صرف جدا كرده وازاين طريق راه درازمدت و غير علمي اين نوع فراگيري را كوتاه نموده و اين توانايي را در آموزش ديده فراهم مي کنند تا بتواند خود را در مقابل تغييرات تكنولوژيكي به آساني هماهنگ نمايد.
در همین راستا و باتوجه به سرمایه انسانی و توانمندی تجهیزاتی،  این شرکت با همکاری آموزشگاه فنی و حرفه ای پژوهش آزما ( دارای مجوز از سازمان فنی و حرفه ای کشور ) اقدام به برگزاری دوره های آموزش فنی و حرفه ای نموده است . خواهشمند است جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با همکاران ما تماس بگیرید .

معرفی دانش پژوهان پایش امین

 

 

شرکت دانش پژوهان پایش امین با هدف ارائه خدمات تخصصی، آزمایشگاهی و نیز مشاوره فنی و مهندسی در زمينه اندازه گيري هاي آلاينده هاي محیط زیست و بهداشت حرفه اي  تاسیس گردید.

 

ادامه مطلب...